search

  Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. paštas
ASTA SIVOLOVIENĖ Direktorė 312 (8 349) 690 10 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
RAMUTĖ AMBRAZIENĖ Direktorės pavaduotoja 314 (8 349) 690 20 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
RŪTA KONDAREVIENĖ Vyriausioji slaugos administratorė 301 (8 349) 690 19 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GERDA REGINA UŽKURNIENĖ Auditorė 314 (8 349) 690 20 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KRISTINA TIMOFEJEVA Sekretorė 312 (8 349) 690 11 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
REGINA KAUŠAKIENĖ Personalo specialistė 313 (8 349) 690 12 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BUHALTERIJA
  Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. paštas
VIOLETA ULICKIENĖ Vyriausioji finansininkė 315 (8 349) 690 08 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MARYTĖ LIUTKUVIENĖ Buhalterė 308 (8 349) 511 06 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ALDONA LUKŠTARAUPIENĖ Buhalterė 310 (8 349) 690 22 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ZENĖ PAJAUJIENĖ Buhalterė - kasininkė 307 (8 349) 511 06 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ŽYVILĖ ROZENBERGAITĖ Buhalterė 310 (8 349) 690 22 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TATJANA SELIUGINA Ekonomistė 311 (8 349) 690 42 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ASTA BALTRAMĖNIENĖ Kompiuterinių sistemų specialistė 214 (8 349) 690 60 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
SVEIKATOS STATISTIKAI
  Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. paštas
SALIOMONA ŠIUPARIENĖ Sveikatos statistikė 316 (8 349) 690 09 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ŽANA GERTMAN Sveikatos statistikė 317 (8 349) 690 13  
SIMONA VOSYLIŪTĖ Sveikatos statistikė 317 (8 349) 690 13  
VERONIKA SKINULIENĖ Sveikatos statistikė 308 (8 349) 511 06 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ŪKIO DALIS IR PAGALBINIS PERSONALAS
 Vardas Pavardė Pareigos Kab. Nr. Telefonas El. paštas
VISVALDAS ŠNIOKA Ūkio dalies vedėjas 120 (8 349) 690 14 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
JANINA PEČIŪRIENĖ Archyvarė 120 (8 349) 690 14  
INGRIDA VĖBRIENĖ Ūkio reikalų tvarkytoja 120 (8 349) 690 14  
KOSTAS VIDŪNAS ŠEPŠINSKAS Elektrikas      
IOSEB ARJEVANIDZĖ Darbininkas      
ALGIRDAS JANUŠKA Pagalbinis darbininkas      
DIANA PAJAUJIENĖ Rūbininkė      
VANDA ŠINKŪNIENĖ Rūbininkė      
VIRGILIJUS LUKAVIČIUS Vairuotojas 115    
VALENTINAS PIRTINAS Vairuotojas 115    
SIGITAS RIMDEIKA Vairuotojas 115    
VYTAS SKVORČIUS Vairuotojas 115    
RUSLANAS SIVOLOVAS Vairuotojas 120    
POVILAS POTAPOVAS Sargas      
RAIMUNDAS VITKAUSKAS Sargas      
VIDMANTAS KAUŠAKYS Sargas      
VILIUS BUJOKAS Sargas      
ROMA BANIENĖ Valytoja      
INGA DAMBRAUSKIENĖ Valytoja      
VIDA GUMBREVIČIENĖ Valytoja      
VIOLETA RUBEŽIENĖ Valytoja      
LINA TARAŠKEVIČIENĖ Valytoja      
GIEDRĖ VORONINA Valytoja      
ZITA ŠAPALIENĖ Teritorijos valytoja      
Į viršų