search

Patalpų nuomos konkursas

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, buveinė Žeimių g. 13, 55158 Jonavoje, skelbia VŠĮ Jonavos ligoninės ir VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro naudojamų patalpų, esančių Žeimių g. 19, Jonavoje, dalių, tinkančių kavos ar užkandžių pardavimo aparatams pastatyti, nuomos konkursą. Nuomojami trys 1 kv. m ploto objektai VŠĮ Jonavos ligoninės naudojamuose pastatuose: 1) pagrindinio pastato I aukšto vestibiulyje, skirtas kavos pardavimo aparatui pastatyti; 2) pagrindinio pastato I aukšto vestibiulyje, skirtas užkandžių pardavimo aparatui pastatyti; 3) konsultacinės poliklinikos pastato I aukšte, skirtas kavos pardavimo aparatui pastatyti ir vienas 1 kv. m ploto objektas VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro pagrindinio pastato I aukšto vestibiulyje, skirtas kavos pardavimo aparatui pastatyti. Nuomos sutarties galiojimo metu, šalims susitarus ir įstaigų, naudojančių patalpas panaudos teise, vadovams pritarus, pastatomo aparato paskirtis ir pastatymo vieta gali būti keičiama. Aparatai turi būti techniškai tvarkingi ir atitikti visus jiems keliamus reikalavimus. Pradinis vieno objekto nuompinigių dydis – 10 Eur per mėnesį. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokestis už elektros energiją į nuomos mokestį nėra įskaičiuojamas ir mokamas atskirai nuomos sutartyje nustatyta tvarka. Nuomos terminas – trys metai su galimybe pratęsti sutartį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsnyje nustatyta tvarka. Pratęsiant nuomos sutartį, nuomos mokestis negali būti mažinamas.
Konkurso dalyviai Jonavos rajono savivaldybės administracijai Bendrojo skyriaus asmenų aptarnavimo padaliniui, esančiam Žeimių g. 13, Jonavoje, 1 aukšte, ne vėliau kaip iki 2015 m. kovo 20 d. 10:00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, nuoroda „Kavos ar užkandžių aparatų pastatymo vietų nuomos konkursui". Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikta: 1) nustatytos formos paraiška; 2) dalyvio juridinio asmens registravimo pažymėjimas, vadovo skyrimą patvirtinantys dokumentai arba juridinių asmenų registro išrašas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka arba vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu, jei juridinis asmuo antspaudą privalo turėti; 3) nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo. Už dalyvių registravimą atsakinga Turto ir įmonių valdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Toločkienė, tel. (8~349) 50077, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Konkurso dalyvio paraiškos forma skelbiama www.jonava.lt. Konkurso dalyvio pradinis įnašas – 10 Eur (dešimt eurų) už kiekvieną objektą dėl kurio nuomos dalyvaujama konkurse. Pradinis įnašas turi būti pervestas į Jonavos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT304010043900040139. Konkursas įvyks 2015 m. kovo 20 d. 10:00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos pastate, Žeimių g. 13, Jonavoje, 213 kabinete. Gautų pasiūlymų eilė bus sudaroma ir konkurso laimėtojas bus renkamas kiekvienam objektui atskirai.
Išsamios konkurso sąlygos skelbiamos www.jonava.lt.

Administracijos direktorius Jonas Klemensas Sungaila

Į viršų