search

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR JŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2018 m. III ketv.

 Eil. Nr.

Rodiklis

Ataskaitinio laikotarpio

fizinių asmenų skaičius

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

(3/4)

vieno etato

(3/5)

 

Iš viso:

216

187,850

861

990

1

Administracija

24

27,475

1028

898

2

Gydytojai

51

40,250

1394

1766

3

Slaugytojai

76

67,750

781

876

4

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

18

13,875

726

942

5

Kitas personalas

47

38,500

377

461


DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR JŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2018 m. II ketv.

 Eil. Nr.

Rodiklis

Ataskaitinio laikotarpio

fizinių asmenų skaičius

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

(3/4)

vieno etato

(3/5)

 

Iš viso:

212

191,32

782

866

1

Gydytojai

50

43,57

982

1127

2

Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą

14

11,625

2075

2499

3

Slaugytojai

99

92,625

618

661

4

Kiti specialistai, turintys specialųjį vidurinį

7

7,50

1230

1148

5

Kitas personalas

42

36,00

421

492

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR JŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2018 m. I ketv.

 Eil. Nr.

Rodiklis

Ataskaitinio laikotarpio

fizinių asmenų skaičius

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

(3/4)

vieno etato

(3/5)

 

Iš viso:

212

190,545

693

771

1

Gydytojai

49

43,420

1131

1277

2

Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą

14

12,375

831

940

3

Slaugytojai

99

88,000

583

656

4

Kiti specialistai, turintys specialųjį vidurinį

7

7,250

2725

877

5

Kitas personalas

43

39,500

1102

400

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR JŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2017 m. IV ketv.

 Eil. Nr.

Rodiklis

Ataskaitinio laikotarpio

fizinių asmenų skaičius

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

(3/4)

vieno etato

(3/5)

 

Iš viso:

212

189,95

790

881

1

Gydytojai

51

41,95

1277

1552

2

Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą

13

11,875

1135

1243

3

Slaugytojai

99

92,625

661

707

4

Kiti specialistai, turintys specialųjį vidurinį

7

7,500

940

878

5

Kitas personalas

42

36,000

369

430

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR JŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2017 m. III ketv.

 Eil. Nr.

Rodiklis

Ataskaitinio laikotarpio

fizinių asmenų skaičius

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

(3/4)

vieno etato

(3/5)

 

Iš viso:

212

189,95

751

839

1

Gydytojai

50

41,95

1267

1510

2

Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą

13

11,875

924

1012

3

Slaugytojai

99

92,625

624

667

4

Kiti specialistai, turintys specialųjį vidurinį

7

7,500

877

819

5

Kitas personalas

43

36,000

371

443

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR JŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2017 m. II ketv.

 Eil. Nr.

Rodiklis

Ataskaitinio laikotarpio

fizinių asmenų skaičius

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

(3/4)

vieno etato

(3/5)

 

Iš viso:

212

191,320

688

763

1

Gydytojai

50

43,570

1122

1287

2

Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą

14

11,625

825

994

3

Slaugytojai

99

92,625

577

617

4

Kiti specialistai, turintys specialųjį vidurinį

7

7,500

830

774

5

Kitas personalas

42

36,000

365

426

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2017 m. I ketv.

 Eil. Nr.

Rodiklis

Ataskaitinio laikotarpio

fizinių asmenų skaičius

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

(3/4)

vieno etato

(3/5)

 

Iš viso:

213

191,070

657

733

1

Gydytojai

50

43,570

1096

1258

2

Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą

14

11,625

809

974

3

Slaugytojai

101

92,375

535

585

4

Kiti specialistai, turintys specialųjį vidurinį

7

7,500

813

759

5

Kitas personalas

41

36,000

345

393

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2016 m. IV ketv.

 Eil. Nr.

Rodiklis

Ataskaitinio laikotarpio

fizinių asmenų skaičius

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

(3/4)

vieno etato

(3/5)

 

Iš viso:

216

192,570

724

812

1

Gydytojai

52

42,945

1171

1418

2

Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą

15

13,000

873

1007

3

Slaugytojai

101

93,875

603

648

4

Kiti specialistai, turintys specialųjį vidurinį

7

7,50

900

840

5

Kitas personalas

41

35,250

368

428

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2016 m. III ketv.

 Eil. Nr.

Rodiklis

Ataskaitinio laikotarpio

fizinių asmenų skaičius

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

(3/4)

vieno etato

(3/5)

 

Iš viso:

216

192,570

687

770

1

Gydytojai

52

42,945

1102

1334

2

Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą

15

13,000

781

902

3

Slaugytojai

101

93,875

579

623

4

Kiti specialistai, turintys specialųjį vidurinį

7

7,50

892

833

5

Kitas personalas

41

35,250

356

414

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2016 m. II ketv.

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

 

Rodiklis

Ataskaitinio laikotarpio

 

 

fizinių asmenų skaičius

 

 

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

(3/4)

 

vieno etato

(3/5)

 

Iš viso:

216

196,32

667

733

1

Gydytojai

53

44,07

1061

1276

2

Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą

14

12,13

800

924

3

Slaugytojai

100

96,63

569

589

4

Kiti specialistai, turintys specialųjį vidurinį

7

7,50

843

787

5

Kitas personalas

42

36,000

326

380

Į viršų