search

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR JŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2017 m. III ketv.

 Eil. Nr.

Rodiklis

Ataskaitinio laikotarpio

fizinių asmenų skaičius

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

(3/4)

vieno etato

(3/5)

 

Iš viso:

212

189,95

751

839

1

Gydytojai

50

41,95

1267

1510

2

Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą

13

11,875

924

1012

3

Slaugytojai

99

92,625

624

667

4

Kiti specialistai, turintys specialųjį vidurinį

7

7,500

877

819

5

Kitas personalas

43

36,000

371

443

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR JŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2017 m. II ketv.

 Eil. Nr.

Rodiklis

Ataskaitinio laikotarpio

fizinių asmenų skaičius

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

(3/4)

vieno etato

(3/5)

 

Iš viso:

212

191,320

688

763

1

Gydytojai

50

43,570

1122

1287

2

Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą

14

11,625

825

994

3

Slaugytojai

99

92,625

577

617

4

Kiti specialistai, turintys specialųjį vidurinį

7

7,500

830

774

5

Kitas personalas

42

36,000

365

426

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2017 m. I ketv.

 Eil. Nr.

Rodiklis

Ataskaitinio laikotarpio

fizinių asmenų skaičius

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

(3/4)

vieno etato

(3/5)

 

Iš viso:

213

191,070

657

733

1

Gydytojai

50

43,570

1096

1258

2

Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą

14

11,625

809

974

3

Slaugytojai

101

92,375

535

585

4

Kiti specialistai, turintys specialųjį vidurinį

7

7,500

813

759

5

Kitas personalas

41

36,000

345

393

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2016 m. IV ketv.

 Eil. Nr.

Rodiklis

Ataskaitinio laikotarpio

fizinių asmenų skaičius

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

(3/4)

vieno etato

(3/5)

 

Iš viso:

216

192,570

724

812

1

Gydytojai

52

42,945

1171

1418

2

Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą

15

13,000

873

1007

3

Slaugytojai

101

93,875

603

648

4

Kiti specialistai, turintys specialųjį vidurinį

7

7,50

900

840

5

Kitas personalas

41

35,250

368

428

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2016 m. III ketv.

 Eil. Nr.

Rodiklis

Ataskaitinio laikotarpio

fizinių asmenų skaičius

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

(3/4)

vieno etato

(3/5)

 

Iš viso:

216

192,570

687

770

1

Gydytojai

52

42,945

1102

1334

2

Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą

15

13,000

781

902

3

Slaugytojai

101

93,875

579

623

4

Kiti specialistai, turintys specialųjį vidurinį

7

7,50

892

833

5

Kitas personalas

41

35,250

356

414

 

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2016 m. II ketv.

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

 

Rodiklis

Ataskaitinio laikotarpio

 

 

fizinių asmenų skaičius

 

 

užimtų etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

(3/4)

 

vieno etato

(3/5)

 

Iš viso:

216

196,32

667

733

1

Gydytojai

53

44,07

1061

1276

2

Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą

14

12,13

800

924

3

Slaugytojai

100

96,63

569

589

4

Kiti specialistai, turintys specialųjį vidurinį

7

7,50

843

787

5

Kitas personalas

42

36,000

326

380

Į viršų