search

Vidaus tvarkos taisyklės

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

I.          BENDROSIOS NUOSTATOS

1.        Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų 1997-06-24 Reorganizavimo į valstybines ir savivaldybių sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas įstatymu Nr. VIII - 297 ir Jonavos rajono savivaldybės Tarybos 1997-10-01 sprendimu, įregistruota Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras, toliau tekste – Įstaiga, kodas 256739230. Įstaigos savininkas - Jonavos rajono savivaldybė (kodas 188769070), adresas – Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava.

2.        Viešoji įstaiga Jonavos PSPC veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos norminiais aktais, nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais (medicinos, higienos normomis), Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais. Įstaiga užsiima veikla, kuri nurodyta įstaigos įstatuose.

3.        Viešoji įstaiga pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pagrindinis finansavimo šaltinis - Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, gaunamos (sveikatos draudimo įstatymo numatyta tvarka) pagal sutartį su Kauno teritorine ligonių kasa.

4.        Viešoji įstaiga teikia sveikatos priežiūros paslaugas asmenims, kurie jų prašymu, pasirinko šią pirminės sveikatos priežiūros įstaigą.

5.        Įstaigos vidaus tvarkos taisyklės (toliau tekste – taisyklės) reglamentuoja įstaigos bendrą darbo tvarką. Ši tvarka galioja ir įstaigos filialams.

6.        Šių taisyklių privalo laikytis visi VšĮ Jonavos PSPC darbuotojai ir pacientai.

 

 

II.          ĮSTAIGOS STRUKTŪRA 

 

7.        Viešosios įstaigos Jonavos PSPC struktūrą sudaro:

7.1.  Administracija;

7.2.  Šeimos gydytojų skyrius;

7.3.  Odontologijos skyrius;

7.4.  Psichikos sveikatos centras;

7.5.  Psichiatrijos dienos stacionaras;

7.6.  Specialistai:

7.6.1.     Vidaus ligų gydytojas;

7.6.2.     Vaikų ligų gydytojas;

7.6.3.     Gydytojas akušeris – ginekologas;

7.6.4.     Ambulatorinės chirurgijos gydytojas

7.7.  Ūkio dalis;

7.8.  Bukonių slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius;

7.9.  Ambulatorijos:

7.9.1. Panoterių ambulatorija;

7.9.2. Žeimių ambulatorija;

7.9.3. Rimkų mikrorajono filialas;

7.9.4. Ruklos ambulatorija;

7.9.5. Šveicarijos ambulatorija;

7.9.6. Upninkų ambulatorija;

7.9.7. Bukonių slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus padalinys Bukonių ambulatorija;

7.10.   Medicinos punktai:

7.10.1. Batėgalos medicinos punktas;

7.10.2. Čičinų medicinos punktas;

7.10.3. Išorų medicinos punktas;

7.10.4. Kulvos medicinos punktas;

7.10.5. Šilų medicinos punktas;

7.10.6. Užusalių medicinos punktas;

7.10.7. Barupės medicinos punktas; 

7.10.8. Liepių medicinos punktas.

III.          ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS 

 

8.        VŠĮ Jonavos PSPC (Žeimių g. 19, Jonava) darbo laikas darbo dienomis 7.00 – 19.00.

9.        VŠĮ Jonavos PSPC Bukonių slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius dirba visą parą.

10.    Ambulatorijų darbo laikas:

10.1.Panoterių ambulatorija (P. Vaičiūno g.40, Panoteriai, Jonavos raj.)

Tel.: (8 349) 47342

Darbo laikas: I - V 8:00 - 13:00

10.2.        Žeimių ambulatorija (Kauno g.34A-3, Žeimių mstl., Žeimių sen., Jonavos raj.)

Tel.: (8 349) 45242

Darbo laikas: I - V  7:30 – 17:30

10.3.        Rimkų mikrorajono filialas (A. Kulviečio 8A, Jonava)

Tel.:  (8 349) 65095

Darbo laikas: I - V  8:00 – 18:00

10.4.        Ruklos ambulatorija (Laumės g.2-1B, Rukla, Jonavos raj.)

Tel.: (8 349) 73338

Darbo laikas: I - V  8:00 - 17:00

10.5.        Šveicarijos ambulatorija (Vilties g. 4, Šveicarijos k., Dumsių sen., Jonavos raj.)

Tel.: (8 349) 47142

Darbo laikas: I - V  8:00 - 16:00

10.6.        Upninkų ambulatorija (Jaunystės g. 7, Upninkų k., Upninkų sen., Jonavos raj.)

Tel.: (8 349) 35907

Darbo laikas: I - V  7:30 – 16:30

10.7.        Bukonių slaugos ir palaikomojo gydymo padalinys Bukonių ambulatorija (Jaunystės g. 2, Bukonys, Jonavos raj.)

Tel.: (8 349) 49744

Darbo laikas: I - V  8:00 - 17:00

11.      Kaimo medicinos punktų darbo laikas:

11.1.     Batėgalos med. punktas (Rodžių g. 12, Batėgalos k., Kulvos sen., Jonavos raj.)

Tel.: 860754946

Darbo laikas: IV 13:00 – 16:00

11.2.     Čičinų med. punktas  (Sodų g. 4, Čičinų k., Kulvos sen., Jonavos raj.)

Tel.: (8 349) 79165

Darbo laikas: II, III, IV 7:30 – 10:00

11.3.     Išorų med. punktas (Saulėtekio g. 2, Išorų k., Jonavos raj.)

Tel.: (8 349) 49816

Darbo laikas: I, II, III, IV, V 8:00 – 12:30

11.4.     Kulvos med. punktas (Tarybų g. 6-5, Kulvos k., Jonavos raj.)

Tel.: (8 349) 49443

Darbo laikas: I, II, III, IV, V  9:00 – 12:00

11.5.     Užusalių med. punktas (Taikos g. 27, Užusalių k., Jonavos raj.)

Tel.: (8 349) 49242

Darbo laikas: I, II, IV, V  7:30 – 10:30

                      III 11:30 – 14:30

11.6.     Šilų med. punktas  (Lokio g. 5, Šilų k., Jonavos raj.)

Tel.: (8 349) 48432

Darbo laikas: I 12:30 - 15:30 II 8:00 - 12:00 III  12:30 - 15:30

                      IV 12:30 - 15:30 V 12:30 - 15:30

11.7.    Barupės med. punktas (Pergalės g. 1 , Kuigalių k., Žeimių sen., Jonavos raj.)

Tel.: (8 349) 79523

Darbo laikas: III  8:00 - 12:30 IV 8:00 - 13:00

11.8.   Liepių med. punktas (Tvenkinio g. 2, Liepių k., Bukonių sen., Jonavos raj.)

Tel.: (8 349) 48655

Darbo laikas: I – III 8:00 - 11:00  IV 12:30 - 15:30 V 11:30 - 14:30

12.      Darbo laikas gali būti keičiamas įstaigos Direktoriaus įsakymu epidemijų ir kitų ekstremalių situacijų metu.

13.      Įstaigos darbuotojų darbo laiko normatyvai nustatyti Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais. Įstaigos darbuotojai dirba įstaigos direktoriaus nustatytu darbo grafiku.

14.      Pietų pertraukai, numatytai darbo grafike, skiriama nuo 30 minučių iki 1 valandos. Darbuotojams, kurie dėl darbo pobūdžio  negali palikti darbo vietos, sudaromos sąlygos papietauti įstaigoje darbo metu. Tam skiriama 15 min praėjus 3 valandoms nuo darbo pradžios. Tokia pietų pertrauka neišskaičiuojama iš bendro darbo valandų skaičiaus.

15.      Prieššventinėmis dienomis darbo laikas trumpinamas 1 valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.

16.      Atsižvelgiant į atliekamo darbo sudėtingumą, intensyvumą darbuotojas gali daryti 15 min. pertraukėles kas 2 valandas poilsio patalpose.

 

IV.          PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA 

 

17.    Visi, besikreipiantys į Įstaigą pacientai, turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

18.    Pacientai, besikreipiantys į VšĮ Jonavos PSPC registruojami registratūroje tiesiogiai kreipiantis į registratores, telefonais (8 349) 69015 ir (8 349) 69045 arba internetu adresu www.sergu.lt. Šeimos gydytojų iškvietimai į namus registruojami kasdien tel. (8 349) 69015 ir tel. (8 349) 69045 nuo 7 val. iki 12 val. Registracija pas odontologus vyksta tel. (8 349) 69016 arba internetu adresu www.sergu.lt. Registracija pas Rimkų mikrorajono filialo gydytojus vyksta tel. (8 349) 65095 arba internetu adresu www.sergu.lt.

19.    Pas ambulatorijose dirbančius gydytojus registruotis iš anksto ar išsikviesti gydytoją į namus galima telefonais, nurodytais 10 ir 11 punktuose.

20.    Psichikos sveikatos centras teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas viso rajono gyventojams, prisirašiusiems prie rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigų. Pacientai registruojami registratūroje,  telefonu (8 349) 69027 arba internetu adresu www.sergu.lt.

21.    Pasibaigus VšĮ Jonavos PSPC ir jos padalinių darbo laikui, savaitgaliais ir švenčių dienomis pacientams medicininę pagalbą teikia VšĮ Jonavos ligoninės priėmimo skyrius. 

 

V.          STACIONARINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO SKYRIUJE

 

22.    VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro filialo Bukonių slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje yra teikiamos stacionarinės pirminio lygio slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos. Pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis, neįgaliesiems, kai pagalba namuose negalima arba neefektyvi, ir kada yra netikslingas gydymas ar reabilitacija specializuotuose skyriuose.

23.    Gydymas apmokamas iki 120 dienų per metus.

24.    Į slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių pacientai stacionarizuojami šeimos ar kito gydytojo specialisto siuntimu, kai yra nustatyta aiški galutinė diagnozė ir nereikalingas papildomas ištyrimas.

25.    Pacientai stacionarizuojami planine tvarka, pateikus:

25.1. šeimos ar gydytojo specialisto siuntimą (forma 027/a);

25.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, gimimo liudijimą). Siuntime nurodoma diagnozė, anamnezė, atlikti tyrimai (kraujo, šlapimo, EKG, krūtinės ląstos rentgenograma ir kt.), skirtas gydymas.

26.    Stacionarizavimo kriterijų sąrašas yra patvirtintas sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu.

27.    Į slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių pacientas guldymui turi kreiptis iš anksto ir yra užregistruojamas skyriaus atsakingo asmens - vyresniosios slaugytojos.

28.    Apie paguldymo į skyrių datą kontaktiniu telefonu iš anksto pranešama pacientui ar jo įstatyminiams atstovams.

29.    Gydymosi laikotarpiu pacientams nemokamos specialiųjų tarnsporto išlaidų, priežiūros ir slaugos poreikių pašalpos.

30.    Pasibaigus 120 dienų laikotarpiui, nesant galimybės pacientą slaugyti namuose, pacientams gali būti teikiamos mokamos paslaugos.

31.    Pacientams, sergantiems gyvenimą trumpinančia, nepagydoma, progresuojančia liga, teikiama paliatyvi pagalba, kuri suteikiama visų amžiaus grupių pacientams, vadovaujantis „VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro Bukonių slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus paliatyvios pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašu“, patvirtintu įstaigos direktoriaus įsakymu.

32.    PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA:

32.1. Pacientų lankymas neturi trukdyti gydymo ir slaugos procesui, varžyti kitų palatoje esančių pacientų;

32.2. Neblaivūs, apsvaigę, agresyvūs lankytojai į skyrių neįleidžiami;

32.3. Atliekant pacientui įvairias procedūras lankytojai į palatą neįleidžiami;

32.4. Mirštančio paciento artimiesiems sudaromos sąlygos kuo ilgiau pabūti su pacientu;

32.5. Apie ligonio išrašymą į namus ligoniui ir jo artimiesiems pranešama ne vėliau kaip prieš savaitę. Išrašant pacientą iš skyriaus, jam parengiami ir atiduodami dokumentai (išrašas iš medicininių dokumentų, vaistų, kompensuojamų priemonių receptai ir kt.), grąžinami apsaugai priimti pinigai, dokumentai, asmens daiktai, drabužiai;

32.6. Pacientai iš skyriaus išrašomi:

32.6.1. pagerėjus paciento būklei, tęsti gydymą ambulatoriškai;

32.6.2. kai siunčiamas ir perkeliamas gydytis į kitą sveikatos priežiūros įstaigą;

32.6.3. kai tolesnis buvimas ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas;

32.6.4. už vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus;

32.6.5. pacientui pačiam reikalaujant;

32.6.6. pasibaigus faktinei gydymo trukmei (120 dienų per kalendorinius metus);

32.6.7. kai perkeliamas gyventi į ilgalaikės socialinės globos įstaigą.

32.7. Pacientai iš skyriaus perkeliami į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jeigu jo sveikatos būklė, gydytojo nuomone, reikalauja papildomo gydymo, kurio skyrius pagal savo kompetenciją negali suteikti.

32.8. Prieš išrašant į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą ar gyventi į ilgalaikės socialinės globos įstaigą, pacientas, jo atstovas ar artimieji įspėjami iš anksto.  

 

VI.            PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO TVARKA

 

33. Pacientui ar jo atstovui pageidaujant paciento brangūs daiktai gali būti saugomi skyriaus seife.

34. Brangiais daiktais laikomi: laikrodžiai, dantų protezai, dirbiniai iš tauriųjų metalų, pinigai.

35. Pacientas ar jo atstovas perduodamas saugojimui dokumentus, pasirašo daiktų ir/ar pinigų priėmimo apsaugai akte, kurį surašo skyriaus vyresnioji slaugytoja. Aktas surašomas dviem egzemplioriais. Jame išvardijami priimti daiktai, skaičiumi ir žodžiais užrašoma pinigų suma. Vienas akto egzempliorius saugomas seife su priimtais ligonio daiktais, antras - atiduodamas pacientui.

36. Saugojami dokumentai grąžinami pacientui ar jo atstovui šiais atvejais:

36.1. paciento gydymosi metu jam pačiam ar jo atstovui pareikalavus. Šiuo atveju vyresnioji slaugytoja daro prierašą apsaugai priimtų daiktų sąraše, nurodydama datą ir pasikeitimus. Po šiuo įrašu, padarytu abiejuose akto egzemplioriuose, pasirašo pacientas ir vyresnioji slaugytoja;

36.2. pacientą išrašant, perkeliant į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;

36.3. pacientui mirus.

37. Jei ligonis nenori atiduoti daiktų iš brangiųjų metalų bei pinigų, jis perspėjamas, kad skyrius neprisiima atsakomybės už jų saugumą, o jiems dingus, ligonis negalės reikšti pretenzijų.

38. Pacientui mirus, jei yra vyresnioji slaugytoja, o jos nesant - bendrosios praktikos slaugytoja su kita slaugytoja ar kitu skyriaus darbuotoju surašo daiktų, pinigų, rastų ligonio spintelėje, rūbų kišenėse, rankinėse ar kitus, aktą. Iki atvykstant mirusiojo artimiesiems daiktai ir aktai saugomi seife.

39. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms (sunki paciento būklė vizito pas gydytoją metu ir pan.), pacientui pageidaujant jo turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir/ar pinigai gali būti saugomi VŠĮ Jonavos PSPC administracijoje seife.

40. Pacientas prašydamas  VŠĮ Jonavos PSPC saugoti jo turimus dirbinius iš brangiųjų metalų, brangius protezus ir/ar pinigus rašo prašymą, kuriame išvardina saugotinas materialines vertybes ir/ar nurodo pinigų sumą. Jei pacientas neraštingas ar dėl sunkios būklės negali rašyti, surašomas jo prašymą atitinkantis aktas, kurį pasirašo du VŠĮ Jonavos PSPC darbuotojai.

41. VŠĮ Jonavos PSPC darbuotojas sutikrina prašyme nurodytas materialines vertybes ir pasirašydamas patvirtina šių vertybių priėmimą saugojimui.

42. Pacientui išduodama jo prašymo saugoti materialines vertybes kopija.

43. Saugojimui priimtos vertybės sudedamos į voką, ant kurio užrašomas paciento vardas, pavardė, kontaktinis telefonas bei adresas. Vokas su materialinėmis vertybėmis dalyvaujant pacientui užklijuojamas ir antspauduojamas priimančio darbuotojo antspaudu. Ant užklijos pasirašo pacientas (jo atstovas). Jeigu pacientas neraštingas ar dėl sveikatos būklės negali pasirašyti, ant užklijos pasirašo du VŠĮ Jonavos PSPC darbuotojai.

44. Materialinės vertybės grąžinamos pacientui ar jo įgaliotam asmeniui pateikusiam asmens dokumentą ir/ar norminių aktų nustatyta tvarka įformintą įgaliojimą. Administratorius, grąžinantis materialines vertybes, privalo įsitikinti paciento ar jo įgaliotinio asmens tapatybe. Pacientui mirus, saugoti priimtos materialinės vertybės perduodamos teisėtiems paciento paveldėtojams, pateikusiems paveldėjimo liudijimą bei savo asmens dokumentus.

45. Pacientas, jo atstovas ar paveldėtojas atsiimdamas materialines vertybes privalo patikrinti voko turinį bei VŠĮ Jonavos PSPC saugomame prašymo egzemplioriuje pasirašytinai patvirtinti, kad visos vertybės grąžintos ir pretenzijų VŠĮ Jonavos PSPC neturi. Atsiimdamas materialines vertybes pacientas, jo atstovas ar paveldėtojas įrašo savo vardą, pavardę, datą ir pasirašo. Pacientas, jo atstovas ar paveldėtojas, parašu patvirtinęs materialinių vertybių grąžinimą, netenka teisės reikšti bet kokias pretenzijas dėl šio turto.

 

VII.            NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA JONAVOS PSPC

 

46.  VšĮ Jonavos PSPC teikiamos šios nemokamos paslaugos:

46.1.        Būtinoji medicinos pagalba;

46.2.        Ligų diagnozavimas ir jų gydymas pagal kompetenciją;

46.3.        Gydymo tęstinumo užtikrinimas;

46.4.        Prevencinės medicinos paslaugos;

46.5.        Sveikatos ugdymas ir ligų profilaktika;

46.6.        Profilaktiniai gyventojų sveikatos patikrinimai;

46.7.        Vaikų ir suaugusiųjų skiepijimas;

46.8.        Naujagimių, kūdikių ir vaikų raidos stebėjimas;

46.9.        Nėščiųjų stebėjimas;

46.10.    Pacientų slaugymas namuose, nustatant individualius slaugos poreikius bei veiklos tvarką;

46.11.    Pacientų darbingumo medicininė ekspertizė, vadovaujantis laikinojo nedarbingumo ekspertizę reglamentuojančiais teisės aktais;

46.12.    Laikinojo nedarbingumo pažymėjimų išdavimas;

46.13.    Siuntimų į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) pildymas;

46.14.    Odontologinės pagalbos teikimas bendrosios praktikos gydytojo odontologo kompetencijos ribose;

46.15.    Mirties konstatavimas ir mirties liudijimų išdavimas, jeigu mirties priežastys aiškios;

47.    Nemokamų paslaugų teikimo tvarka:

47.1.        Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos nemokamai visiems Lietuvos Respublikos gyventojams;

47.2.        Kitos ambulatorinės paslaugos nemokamai teikiamos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir pasirinkusiems VšĮ Jonavos PSPC.

 

 

VIII.            PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

48.            Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas:

48.1.      Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;

48.2.        Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras;

48.3.        Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimo. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje.

49.    Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą:

49.1.        Pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą;

49.2.        Pacientas, VšĮ Jonavos PSPC direktoriaus nustatyta tvarka, turi teisę pasirinkti šeimos gydytoją;

49.3.        Pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę.

50.  Teisė į informaciją:

50.1.      Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti;

50.2.      Sveikatos priežiūros įstaigoje pacientas turi teisę gauti informaciją apie jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardą, pavardę, pareigas ir profesinę kvalifikaciją;

50.3.      Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicininius terminus.

51.    Teisė nežinoti:

51.1.        Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą gauti informaciją pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu;

51.2.        Šios nuostatos netaikomos, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.

52.  Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose:

52.1. VšĮ Jonavos PSPC sveikatos priežiūros specialistai ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi žodžiu ar raštu (pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus) į savo šeimos gydytoją (ar įstaigos administraciją) privalo pateikti paciento medicinos dokumentus susipažinimui įstaigoje;

52.2. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose;

52.3. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia VšĮ Jonavos PSPC direktorius;

52.4. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai;

52.5. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis, VšĮ Jonavos PSPC privalo padaryti ir išduoti įgalioto darbuotojo patvirtintas, medicinos dokumentų kopijas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paciento kreipimosi į sveikatos priežiūros specialistą (ar įstaigos administraciją) dienos;

52.6. Rašytinė informacija apie paciento diagnozę ir gydymą yra mokama ir teikiama vadovaujantis VšĮ Jonavos PSPC direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr.V-9 patvirtintu VŠĮ Jonavos PSPC rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo tvarkos aprašu bei VŠĮ Jonavos PSPC direktoriaus  2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-101 bei 2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-118 papildymais.

53.    Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą:

53.1. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti;

53.2.   Duomenys apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga;

53.3.   Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai;

53.4. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti;

53.5. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas;

53.6. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija gali būti suteikta tik tarnybiniais tikslais, neturint raštiško paciento sutikimo:

53.6.1.  Sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;

53.6.2.  Institucijoms kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;

53.6.3.  Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoms jų funkcijoms vykdyti;

53.6.4.  Teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;

53.6.5.  Išvardintos institucijos ar įstaigos pateikia prašymą, kuriame įvardytas juridinis pagrindas informacijai gauti;

53.6.6.  Sveikatos priežiūros įstaiga turimą informaciją apie pacientą pateikia ne  vėliau kaip per 10 kalendorinių darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos;

53.6.7.  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais sveikatos priežiūros įstaiga informaciją apie pacientą pateikia savo iniciatyva ir be paciento sutikimo:

53.6.7.1.     Kai reikia pranešti apie nusikaltimą;

53.6.7.2. Savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams pagal vaiko gyvenamąją vietą arba pagal sveikatos priežiūros įstaigos vietą, esant būtinumui ginti vaiko teises ir interesus, taip pat esant pagrįstų įtarimų, kad pažeistos vaiko teisės.

53.7.   Teikiamą informaciją apie pacientą pasirašo gydantis ar gydęs gydytojas ir skyriaus vedėjas. Lydraštį pasirašo įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo;

53.8.   Žodžiu (telefonu) informacija apie pacientą neteikiama;

53.9.   Asmenys pažeidę šią tvarką ir pateikę neteisingą informaciją, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

54.    Paciento dalyvavimas mokymo procese ir biomediciniuose tyrimuose:

54.1.   Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus. Sutikimo gali būti prašoma tik išaiškinus pacientui apie nurodyto proceso ir tyrimų tikslą, pobūdį, padarinius ir pavojus. Dėl nepilnamečio paciento įtraukimo į mokymo procesą reikalingas ir nepilnamečio atstovo sutikimas;

54.2.   Įtraukiant pacientą į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.

55.    Informuoto asmens sutikimas gauti sveikatos priežiūros paslaugas:

55.1.   Sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo duoda (išreiškia) pats pacientas arba jo atstovas;

55.2.   Paciento sutikimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo turi būti pagrįstas informacija ir tinkamas;

55.3.   Sutikimas laikomas pagrįstas informacija ir tinkamas, jeigu jis atitinka visas šias sąlygas:

55.3.1.  Yra duotas asmens, galinčio tinkamai išreikšti savo valią;

55.3.2.  Yra duotas, gavus pakankamą ir aiškią informaciją;

55.3.3.  Yra duotas paciento (jo atstovo) laisva valia;

55.3.4.  Atitinka teisės aktų nustatytus formos reikalavimus;

55.4.   Jeigu pacientas pasirašo sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus atitinkančios formos sutikimą, reiškia, kad pacientas gavo tinkamą informaciją;

55.5.   Laikoma, kad savanoriškai į sveikatos priežiūros įstaigą dėl ambulatorinės sveikatos priežiūros atvykęs arba į namus sveikatos priežiūros specialistą iškvietęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad tos įstaigos sveikatos priežiūros specialistas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras, jei sveikatos priežiūros įstaiga yra užtikrinusi, kad visa būtina informacija pacientui būtų suteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi šioje įstaigoje metu, o šios įstaigos darbuotojai atsakytų į visus paciento klausimus, susijusius su šia informacija;

55.6.   Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats;

55.7.   Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus;

55.8.   Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

55.9.   Prieš atliekant pacientui chirurginę operaciją, invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, turi būti gautas informacija pagrįstas paciento sutikimas, kad jam būtų atliekama konkreti chirurginė operacija, invazinė ir (ar) intervencinė procedūra. Toks sutikimas turi būti išreikštas raštu, pasirašant sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus atitinkančią formą.

56.    Teisė skųstis:

56.1.   Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, turi teisę pateikti skundą VšĮ Jonavos PSPC direktoriui;

56.2.   Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui per 3 darbo dienas,  nurodant grąžinimo priežastis. VšĮ Jonavos PSPC pasilieka skundo kopiją;

56.3.   Asmuo, pateikiantis skundą, kartu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą;

56.4.   Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės buvo pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos;

56.5.   Įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui (jo atstovui) nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

57.    Teisė į žalos atlyginimą:

57.1.   Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą.

58.    Paciento pareigos:

58.1.   Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis VšĮ Jonavos PSPC vidaus tvarkos taisyklėmis ir vykdyti jose nurodytas pareigas;

58.2.   Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su VšĮ Jonavos PSPC specialistais ir darbuotojais;

58.3.   Pacientas, norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;

58.4.   Pacientas, kiek įstengdamas, turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai teikti sveikatos priežiūros paslaugas;

58.5.   Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu;

58.6.   Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;

58.7.   Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais VšĮ Jonavos PSPC darbuotojais ir kitais pacientais;

58.8.   Pacientas privalo laikytis tvarkos ir neiti į laboratorijos patalpas, skirtas tik personalui;

58.9.   Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų paciento gyvybei. 

 

 

 IX.            GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP PACIENTŲ IR ĮSTAIGOS SPRENDIMO TVARKA

 

59.    Kilus ginčui ar konfliktui tarp paciento ir įstaigos darbuotojo, pacientas gali kreiptis į VšĮ Jonavos PSPC direktorių, jo pavaduotoją, vyriausiąjį slaugos administratorių ar padalinių vadovus.

60.    Iškilusius ginčus dėl paslaugų teikimo kokybės ir darbuotojų kompetencijos sprendžia gydytojų konsultacinė komisija.

61.    Dėl diagnostinių ar gydymo klaidų išsiaiškinimo, paciento mirties atveju, pacientas ar jo atstovas turi kreiptis raštu į VšĮ Jonavos PSPC direktorių, kuris per 20 darbo dienų išnagrinėja atvejį ir pateikia atsakymą pareiškėjui. Jeigu prašymo (skundo) nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo (skundo) gavimo įstaigoje,  direktorius per 15 darbo dienų nuo prašymo (skundo) gavimo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki  termino pabaigos, išsiunčiant  asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu), nurodant prašymo (skundo) nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

 

X.            AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTAMS, KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

 

62.      Išrašai iš asmens sveikatos istorijų ir medicininių dokumentų kopijos pacientui ar jo įgaliotam asmeniui pageidaujant, atliekami paciento lėšomis.

63.   Išrašai iš medicininių dokumentų ar jų kopijos, kurių reikalauja teisinės institucijos (prokuratūra, teismas ir t.t.), atliekami VšĮ Jonavos PSPC lėšomis, kai yra pateiktas oficialus šių institucijų prašymas raštu. 

 

XI.            PACIENTŲ IŠVYKIMO AR SIUNTIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

 

64.    Pacientas gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

65. Pacientas gali būti siunčiamas į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, pas kitą gydytoją ar kitą sveikatos priežiūros specialistą:

65.1. Esant medicininėms indikacijoms stacionariniam ar reabilitaciniam gydymui.

65.2. Jeigu būtina pasikonsultuoti dėl paciento sveikatos būklės, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos (pradėti, pratęsti, pakeisti ar nutraukti gydymą) ar darbingumo.

65.3. Siunčiant pacientą užpildoma Nr. 027/a ar laisvo pavyzdžio forma.

65.4. Pacientui atsisakius vykti į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, pas kitą gydytoją ar kitą sveikatos priežiūros specialistą, gydytojas apie tai įrašo į asmens sveikatos istoriją ,o pacientas atsisakymą turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu. Šiuo atveju gydytojai privalo išaiškinti pacientui apie galimą riziką sveikatai bei perspėti apie galimas komplikacija.

 

XII. ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS, PAGALBINIŲ TARNYBŲ DARBO LAIKAS

 

66.      Administracijos darbo laikas 7:00 - 17:00, pietų pertrauka 12:00 – 13:00.

67.    Registratūros darbo laikas 7:00 - 19:00.

68.    Laboratorijos darbo laikas 7:00 – 14:30. 

69.    Darbuotojų, atsakingų už įstaigos lifto priežiūrą, darbo laikas derinamas su registratūros darbo laiku.

 

XIII.            ĮSTAIGOS DARBO TVARKĄ IR DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS

 

70.      VšĮ Jonavos PSPC darbuotojai, vadovai ir pacientai savo santykius privalo grįsti geranoriškumo, savitarpio supratimo, bendradarbiavimo ir tolerancijos principais.

71.    Siekiant įstaigos prestižo, įstaigoje turi būti užtikrinta ypatinga darbo drausmė, maksimalus dėmesys pacientui, pavyzdinė aptarnavimo kultūra.

72.    Įstaigoje ir jai priklausančioje teritorijoje draudžiama rūkyti.

73.    Įstaigoje neturi būti nereikalingo triukšmo, turi būti palaikoma dalykinė atmosfera.

74.    VšĮ Jonavos PSPC darbuotojai privalo:

74.1.        Laikytis VšĮ Jonavos PSPC darbo reglamentų ir kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

74.2.        Sąžiningai, kvalifikuotai, atidžiai dirbti, vykdyti savo pareigybių aprašymų reikalavimus, teisėtus vadovybės nurodymus;

74.3.        Laikytis nustatytų priešgaisrinių saugos instrukcijų, žinoti gaisro gesinimo, signalizacijos ir ryšio priemonių laikymo vietas, mokėti tas priemones panaudoti, žinoti, kaip jiems elgtis kilus gaisrui, žinoti žmonių evakuacijos planą ir savo pareigas evakuojant žmones, gelbėjant turtą ir kt.;

74.4.        Tausoti ir saugoti įstaigos turtą (instrumentus, įrenginius, inventorių ir kt.) neleisti jo gadinti, grobstyti, naudoti savanaudiškiems tikslams. Dėl darbuotojo kaltės padarytą materialinių vertybių žalą įstaigai darbuotojai atlygina teisės aktų nustatyta tvarka;

74.5.        Racionaliai naudoti darbui skirtas medžiagas, medikamentus, energetinius resursus;

74.6.        Imtis priemonių, kurios pašalintų priežastis arba susidariusias sąlygas, trukdančias normaliai dirbti, keliančias grėsmę darbuotojų bei pacientų sveikatai ar gyvybei, įstaigos turtui;

74.7.        Laikytis instrumentų, prietaisų, aparatų, įrangos ir kt. naudojimo taisyklių ir instrukcijų, dirbti tik su techniškai tvarkingomis darbo priemonėmis;

74.8.        Savo darbo vietoje palaikyti tvarką ir švarą, laikytis sanitarijos, higienos ir darbų saugos reikalavimų, su kuriais jie supažindinami prieš pradedant dirbti ir periodinių instruktavimų metu.

74.9.        Darbuotojas, nukentėjęs dėl įvykio darbe, nelaimingo  atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo, jeigu pajėgia, taip pat darbuotojas, matęs įvykį arba jo pasekmes, privalo nedelsdamas apie tai pranešti padalinio vadovui, PSPC direktorei ar ją atstovaujančiam asmeniui, darbų saugos specialistui;

74.10.    Apie incidentą darbuotojai privalo nedelsdami pranešti padalinio vadovui, darbų saugos specialistui;

74.11.    Įstaigos darbuotojai negali teikti sveikatos priežiūros paslaugų ar vykdyti kitas, su šiomis paslaugomis susijusias funkcijas, būdami neblaivūs ar apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų. VšĮ Jonavos PSPC direktoriaus žodiniu/rašytiniu įsakymu gali būti atliekamas darbuotojų patikrinimas darbo vietoje dėl neblaivumo, girtumo ar apsvaigimo narkotinėmis medžiagomis, rodmenis fiksuojant alkotesteriu, testais. Visi patikrinimai įforminami atitinkamais dokumentais, kuriais remiantis gali būti taikoma drausminės nuobaudos.

74.12.    Darbo metu darbuotojai privalo turėti galiojančius darbo pažymėjimus bei segėti identifikacines korteles, kuriose įrašytas darbuotojo vardas, pavardė, pareigos.  

74.13.    Įstaigos darbuotojai privalo saugoti konfidencialią medicininę informaciją.

74.14.    Darbuotojams draudžiama savo darbo vietą, darbo priemones ar pareigų vykdymą patikėti kitam darbuotojui negavus administracijos leidimo. Taip pat draudžiama imtis darbų, nesusijusių su tiesioginiu darbu.

74.15.    Valstybinių institucijų pareigūnams ir žiniasklaidos atstovams informaciją teikia įstaigos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

74.16.    Už vidaus taisyklių laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai, o už kontrolę – skyrių vedėjai, filialų vadovai.

 

                 XIV.            BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

75. Taisyklės gali būti papildomos, tikslinamos ar keičiamos pasikeitus reglamentuojantiems  teisės aktams, įstaigos vidaus dokumentams ar darbo organizavimo tvarkai.

76. Darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai ir jos skelbiamos viešai (VšĮ Jonavos PSPC skelbimų lentose, įstaigos interneto svetainėje).

77. Pacientai apie įstaigos darbo tvarką informuojami tiek, kiek su įstaiga susiję jų santykiai.

 _______________________________

 

                                                                                  

Į viršų